Castelo Deporte apraza a Travesía do Xalo para o final do verán

A carreira e a andaina polo Xalo cambian de data por segunda vez. A asociación cullerdense agardará ata finais de xullo para concretar o día escollido, en función da evolución da crise sanitaria e do calendario de carreiras en Galicia.

A directiva en funcións de Castelo Deporte decidiu o aprazamento da Travesía do Xalo por segunda vez, logo de considerar as dificultades de organizala a finais do mes de xullo. Priorízase así o criterio de prudencia, “que nesta etapa de nova normalidade debe guiar o comportamento de todas e todos”, a xuizo da asociación.

Barállanse os domingos do mes de setembro para a celebración da proba aprazada, que en calquera caso coidará do cumprimento de todas as medidas sanitarias previstas para ese momento. A data definitiva anunciarase antes do remate do mes de xullo.

Castelo Deporte decide apostar pola reactivación das súas actividades a curto prazo, e traballa xa na organización doutras probas no outono, así como de diferentes saídas para grupos reducidos, que comezarán a partir do mes de setembro. Neste sentido, fai un chamamento para que desde as diferentes administracións, e nomeadamente a municipal, non se desatenda a necesaria recuperación da actividade, apoiando decididamente ás entidades deportivas e culturais na celebración de todos cantos eventos e actividades se propoñan nesta etapa.

Os participantes xa anotados disporán ata o 31 de xullo para solicitar a devolución dos importes das súas inscricións, se así o desexan. Todos aqueles inscritos que prefiran mantelas contarán coa súa praza para a data na que finalmente se celebre a carreira e a andaina. No caso de que non fora posible a celebración da proba este ano, a devolución dos importes será automática.