Compromisos

Desde a súa fundación no ano 2007, a asociación Castelo Deporte amosou o seu apoio a diferentes colectivos e iniciativas, querendo ser unha entidade socialmente responsable e comprometida.

Natureza

Somos unha entidade comprometida coa conservación do medio. A defensa do monte autóctono, e da súa explotación racional, é unha das razóns de ser da nosa asociación. Cremos firmemente que a conservación dos recursos naturais está directamente relacionada coa súa dinamización, potenciación e aproveitamento. Quereremos que os camiños estén máis limpos canto máis nos guste camiñar por eles.

Cultura

O apoio de Castelo Deporte á cultura do noso país e a súa promoción é un dos aspectos recollidos nos nosos estatutos. Na medida das nosas posibilidades, fomentamos e difundimos todas aquelas manifestacións artísticas e culturais que poden relacionarse coa nosa actividade.

Compromiso social

Apoiamos ás entidades do terceiro sector que co seu traballo fan do lugar no que vivimos un lugar máis xusto. Admiramos desde sempre a tarefa que desenvolve o Concello de Culleredo no ámbito dos servizos sociais, e estamos ao seu dispor para apoiala en todo o posible. Neste ámbito, participamos nos últimos anos na organización de diferentes actividades para a recadación de fondos de entidades como Parkinson Galicia e TP Galicia.

Lingua

O galego é o idioma no que fala Castelo Deporte. Comprometémonos, tamén desde a fundación da nosa asociación, coa normalización da nosa lingua a través do seu emprego en todos os ámbitos.